Combo dịch vụ chuyển tiền quốc tế

Dịch vụ tài chính
Chỉ phải thanh toán phí 1 lần duy nhất cho nhiều giao dịch thanh toán quốc tế, đó là tính năng ưu việt MB muốn cung cấp tới khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu.

Tính năng

- Khách hàng có thể trả phí cho một Block doanh số giao dịch chuyển tiền quốc tế (TTR nhập khẩu) hoặc có thể trả phí Combo chuyển tiền quốc tế một lần duy nhất cho toàn bộ giao dịch thanh toàn quốc tr
- Khách hàng được trải nghiệm 03 giao dịch đầu tiên tại MB trong vòng 01 tháng với giá trị phí tối đa 10.000.000 VND trước khi ra quyết định tham gia Gói Combo Thanh toán quốc tế
- Đồng thời, MB cung cấp các gói Combo linh hoạt theo từng kỳ hạn và giá trị nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng với mức phí ưu đãi tối đa lên tới hơn 50%
Đăng ký dịch vụ